Bahan Bantu Mengajar

Darab from cikfiqa
Pecahan from zaity


BBM Latihan Pecahan


BBM Darab (Penambahan Berulang) Tahun 2
Hari ini saya memuatnaikkan BBM baru.


Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Menamakan hari dan bulan dan menerangkan aktiviti yang sejajar dengan hari persekolahan. Standard Kandungan: Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan.
Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Menamakan hari dan bulan dan menerangkan aktiviti yang sejajar dengan hari persekolahan. Standard Kandungan: Menamakan bulan dalam setahun

Pelbagai BBM dan panduan yang diperoleh dari slideshare. Terima kasih kepada semua yang menyumbangkan bahan-bahan tersebut.
No comments:

Post a Comment