Monday 17 October 2022

Teori-teori Pembelajaran

 Teori Kogintif Piaget


Teori Behavioris Pavlov Teori Konstrutivisme Vygotsky

Sunday 26 September 2021

Latihan Sains Tahun 6

 Latihan Sains Tahun 6 menggunakan Google Form ini digunakan untuk mentaksir tahap penguasaan murid dalam PBD. Murid-murid boleh menjawab latihan diberi melalui pautan berikut mengikut topik dalam silibus Sains Tahun 6.


KEMAHIRAN PROSES SAINS

Klik di sini.


KEMAHIRAN PROSES SAINS (UJI KAJI BELON UDARA PANAS)

Klik di sini.


MIKROORGANISMA

Klik di sini.


PROSES HIDUP MIKROORGANISMA

Klik di sini.


DAYA GESERAN

Klik di sini.


DAYA (RUMUSAN DAN ULANG KAJI)

Klik di sini.


KELAJUAN

Klik di sini.


KELAJUAN (UJI KAJI KELAJUAN KERETA MAINAN)

Klik di sini.


MENGIRA KELAJUAN

Klik di sini.


KELAJUAN (RUMUSAN DAN ULANG KAJI)

Klik di sini.


PENGAWETAN MAKANAN (PUNCA KEROSAKAN MAKANAN)

Klik di sini.


KAEDAH PENGAWETAN MAKANAN

Klik di sini.


PENGAWETAN MAKANAN: RUMUSAN DAN ULANG KAJI

Klik di sini.


MENGELASKAN BAHAN BUANGAN

Klik di sini.

Saturday 25 September 2021

Latihan Sains Tahun 5

 Latihan Sains Tahun 5 dalam Google Form ini disediakan untuk mentaksir tahap pemguasaan murid dalam PBD. Murid-murid boleh menjawab melalui pautan diberi mengikut topik dalam silibus Sains Tahun 5.


KEMAHIRAN PROSES SAINS 

Klik di sini.


KEMAHIRAN PROSE SAINS (UJI KAJI KAPAL TERBANG KERTAS)

Klik di sini.


SISTEM RANGKA MANUSIA

Klik di sini.


SISTEM RANGKA MANUSIA (SENDI)

Klik di sini.SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA

Klik di sini.


HABA (PEMANASAN DAN PENYEJUKAN AIR)

Klik di sini.


HABA (PENGEMBANGAN DAN PENGECUTAN BAHAN)

Klik di sini.


PENGARATAN

Klik di sini.


MENCEGAH PENGARATAN

Klik di sini.


SIFAT JIRIM

Klik di sini.


KEADAAN JIRIM AIR

Klik di sini.


JIRIM (RUMUSAN DAN ULANG KAJI)

Klik di sini.


SUMBER TENAGA ELEKTRIK

Klik di sini.

Latihan Sains Tahun 4

Latihan Sains Tahun 4 dalam Google Form ini disediakan untuk mentaksir tahap penguasaan murid dalam PBD. Murid-murid boleh menjawab melalui pautan diberi mengikut topik dalam silibus Sains Tahun 4.

KEMAHIRAN PROSES SAINS

Klik di sini.


KEMAHIRAN PROSES SAINS (UJI KAJI LARUTAN GULA)

Klik di sini.


PERNAFASAN MANUSIA

Klik di sini.


PERNAFASAN MANUSIA BAHAGIAN II

Klik di sini.


PERKUMUHAN DAN PENYAHTINJAAN

Klik di sini.


PANTULAN CAHAYA

Klik di sini.


BUNYI

Klik di sini.


BUNYI II

Klik di sini.


BENTUK TENAGA

Klik di sini.


TENAGA (RUMUSAN)

Klik di sini.


SUMBER ASAS BAHAN

Klik di sini.


SUMBER ASAS BAHAN II

Klik di sini.